Which is better?

or

101 Dalmatians

Movie

101 Dalmatians

Emily Ratajkowski

Actor / model

Emily Ratajkowski